Rýchlo-Montovateľné Budovy

Technológia výstavby Rýchlo-Montovateľných Budov (RMB) je založená na použití na miesto nosných a samonosných konštrukcie kombinácie zváraných dvojitých nosníkov, stavebného sortimentu materiálov, valcovaných za tepla, a tiež Ĺahkých Oceľových Tenkostenných Konštrukcií (ĹOTK).

bsm_r_sl.jpg
Rýchlo-Montovateľné Budovy - to je najlepšie riešenie pre stavbu:

 •          Poľnohospodárskych objektov;

 •          Priemyselných objektov;

 •         Kancelárských budov a zábavných centrov;

 •          Športových komplexov;

 •          Priemyselných a obchodných priestorov;

 •          Logistikých a skladovacých komplexov;

 •          Leteckých hangárov;

 •          Stanice technickej údržby a ďalšie.

Spoločnosť TSB má rozsiahle skúsenosti v navrhovaní rôznych inžinierskych konštrukcie:

 •         Kapacitných konštrukcie pre sypké materiály (úložiska pre skladovanie obilia, bunkrov, silážov a silážných budov);

 •         Nadzemných konštrukcie (otvorených žeriavových mostov, galérie);

 •         Výškových konštrukcie (komínov, veže, antén a komunikačných zariadení);

 •         Kombinovaných konštrukcie.