Výroba kovových konštrukcií a zváraných dvojitých nosníkov

Kapacita závodu môže produkovať až do 350-400 ton kovových konštrukcií za mesiac, a vďaka neustálemu zlepšovaniu výrobných technológií a technickému re-zariadeniu, toto číslo sa neustále zvyšuje. Spoločnosť je vybavená zariadenim popredných svetových výrobcov - FAGOR, LINCOLN a ďalších.

Výroba kovových konštrukcií v našej spoločnosti sa skladá z niekoľkých základných krokov:

1. Pripravny proces;

2. Montáž a zváranie elementov jatočneho tiela;

3. Čistenie konštrukcií;

4. Maľovanie konštrukcií.

 1        2        3

V každej fáze výroby pracovníci oddelenia technickej kontroly vykonávaju kontrolu kvality – kontrola geometrických veľkostej konštrukcií, správnosty vykonánia otvorov a výrezov, kvality zvárania, čistenia a ďalšich požiadavok konštruktérskej a regulačnéj dokumentácii.