Služby

o_firmie0.jpgO spoločnosti TSB (ThermaSteel Building)

Obrovský záväzok každého zamestnanca TSB presahuje koncepty ziskovosti a úspechu. Náš hlavný cieľ - vývoj stavebného trhu v dôsledku moderných a flexibilných riešenii.


Sme presvedčení, že technické vlastnosti rýchlo-montovateľných budov môžu vdýchnuť život a dať nové kolo rozvoju v mnohých odvetviach ekonomiky, ktorí potrebujú upgradovať svoje výrobné zariadenia; a rýchlosť a jednoduchosť technológie výroby oceľových konštrukcií – umožní verejne prístupné stavebníctvo.