Projektovanie a vizualizácia objektov

Odborníci našej spoločnosti pripravuju pre zákazníka celý komplekt projektovej dokumentácie - od 3-D modelovania, vizualizácii a architektonického dizajnu projektu (s použitím dnešných výkonných softvérových systémov, a nakoniec výpočtom konštrukcií s pomocou špeciálnych programov s následným rozvojom pracovného projektu. V súlade s výberom zákazníka výpočet konštrukcií sa vykonáva podľa Eurokódu alebo vládnych nariadení. .


   
   

   
   
Projektové oddelenie spoločnosti TSB ponúka tieto služby:

  • Vizualizácia objektov (vrátane vizualizácie a dizajn projektu);

  • Projektovanie kovovýh jatočných tiel a plotových konštrukcie budov a stavieb pre priemyselné a občianske stavby;

  • Expertné vyhodnocovanie zákazníckych projektov s cieľom výrazne znížiť náklady na predpokladané na objekty pomocou použitia vylepšených konštrukčných a kalkuláčných schémy konštrukcií;

  • Projektovanie ľahkých oceľových tenkostenných konštrukcií (ĹOTK) a kombinovaných jatočných tiel.


  • Komplexný prístup a skúsenosti v navrhovaní rôznych typov jatočných tiel poskytuje prijatie príslušných technických riešení, čo znamená optimalizáciu hmotnosti oceľových konštrukcií a získanie lepšých nákladov na projekt.